Ziediņa cīnītāju komanda.

Bokss, kik-bokss, K1

90-120

minūtes